Strona główna -> e-USŁUGI, FORMULARZE

e-Usługi Gminy Stary Dzików w ramach Elektronicznej Platformy Usług Admninistracji Publicznej (ePUAP)
(informacje o usługach, formularze do pobrania i możliwość ich wysłania do Urzędu - wymagane posiadanie konta na ePUAP i bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego w postaci tzw. profilu zaufanego ePUAP - instrukcja zakładania konta, profilu zaufanego i załatwiania spraw na ePUAP)

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pomoc do w/w e-usługi


e-Usługi Gminy Stary Dzików w ramach Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej (PSeAP)

https://pseap.podkarpackie.pl/urzedy/59b8e37404afaf35d0fac38c/uslugi/wedlug-komorekFormularze do pobrania


Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 rok:

DT-1 - deklaracja
DT-1/A - załącznik


Deklaracje i informacje podatkowe na 2019 rok:

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego

Załączniki do w/w deklaracji i informacji:

ZN-1/A - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
ZL-1/A - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku:

Wniosek o zwrot podatku
Zestawienie faktur
Wniosek do ARiMR o wydanie informacji o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych dla bydła


Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Wniosek o wpis


Gospodarka nieruchomościami:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Oświadczenie nabywcy nieruchomości o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego


Gospodarka odpadami:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Informacje dla pracodawców
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis


Zgłoszenie wycinki drzew:

Formularz zgłoszenia


Zgłoszenie szkody łowieckiej:

Formularz zgłoszenia


Zgłoszenie zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny:

Formularz zgłoszenia

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska