Strona główna -> e-USŁUGI, FORMULARZE

e-Usługi Gminy Stary Dzików w ramach Elektronicznej Platformy Usług Admninistracji Publicznej (ePUAP)
(informacje o usługach, formularze do pobrania i możliwość ich wysłania do Urzędu - wymagane posiadanie konta na ePUAP i bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego w postaci tzw. profilu zaufanego ePUAP - instrukcja zakładania konta, profilu zaufanego i załatwiania spraw na ePUAP)

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pomoc do w/w e-usługi


e-Usługi Gminy Stary Dzików w ramach Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej (PSeAP)

https://pseap.podkarpackie.pl/urzedy/59b8e37404afaf35d0fac38c/uslugi/wedlug-komorekFormularze do pobrania


Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 rok:

DT-1 - deklaracja
DT-1/A - załącznik


Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny - dla nieruchomości, gruntów i lasów nabytych po 30 czerwca 2019 r.:

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IR-1 - Informacja o gruntach
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

DR-1 - Deklaracja na podatek leśny
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IR-1 - Informacja o lasach
ZIR-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników


Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny - dla nieruchomości, gruntów i lasów nabytych do 30 czerwca 2019 r.:

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego

Załączniki do w/w deklaracji i informacji:
ZN-1/A - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
ZL-1/A - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku:

Wniosek o zwrot podatku
Zestawienie faktur
Wniosek do ARiMR o wydanie informacji o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych dla bydła

Oświadczenie o dzierżawieniu użytków rolnych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Wniosek o wpis


Gospodarka nieruchomościami:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Oświadczenie nabywcy nieruchomości o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego


Gospodarka odpadami:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Informacje dla pracodawców
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis


Zgłoszenie wycinki drzew:

Formularz zgłoszenia


Zgłoszenie szkody łowieckiej:

Formularz zgłoszenia

Zgłoszenie zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny:

Formularz zgłoszenia


Usuwanie wyrobów zawierających azbest:

Deklaracja przystąpienia do programu
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorze rolnym
Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska