Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 19.03.2015

W czwartek 19 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, których organizatorem był Oddział Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starym Dzikowie oraz Wójt Gminy Stary Dzików.
W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie był Adam Tracz, a z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie – Halina Król.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Leszek Król – Przewodniczący
2. Tadeusz Jabłoński – Sekretarz
3. Edyta Panek – Członek
po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowała do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Adrian Cozac - SP w Starym Dzikowie
2. Gabriel Mazurkiewicz - SP w Starym Dzikowie
3. Sylwia Bednarz - SP w Cewkowie
4. ex aequo Radosław Jabłoński - SP w Cewkowie
    Oliwia Nieckarz - SP w Cewkowie
    Kamil Kołodziej - SP w Starym Dzikowie
5. Kacper Pachołek - SP w Cewkowie

II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Katarzyna Wojciechowska - Gimnazjum w Cewkowie
2. Bartłomiej Stachów - Gimnazjum w Starym Dzikowie
3. Kinga Padowska - Gimnazjum w Starym Dzikowie
4. Karolina Stachów - Gimnazjum w Starym Dzikowie
5. ex aequo Paulina Tracz
- Gimnazjum w Starym Dzikowie
     Klaudia Muciek - Gimnazjum w Starym Dzikowie

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Adrian Cozac - SP w Starym Dzikowie
2. Gabriel Mazurkiewicz - SP w Starym Dzikowie
3. Sylwia Bednarz - SP w Cewkowie

II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Katarzyna Wojciechowska - Gimnazjum w Cewkowie
2. Bartłomiej Stachów - Gimnazjum w Starym Dzikowie
3. Kinga Padowska - Gimnazjum w Starym Dzikowie

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – nagrody. Nagrody i upominki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stary Dzików Barbarę Małecką.

Do eliminacji powiatowych zgodnie z regulaminem zakwalifikowali się zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Edyta Panek

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska