Uroczyste wręczenie tytułu „Zasłużony dla Gminy Stary Dzików”, Stary Dzików, 22.04.2015

Na wniosek radnego Stanisława Zająca złożony do Komisji ds. Społecznych i Oświaty Rady Gminy na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2015 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stary Dzików” mieszkance Starego Dzikowa Pani Stefanii Zając. Tytuł ten został nadany po raz pierwszy w historii Gminy.
W środę 22 kwietnia 2015 r. na uroczystej sesji Rady Gminy odbyło się wręczenie tego tytułu laureatce.
Ceremonia wręczenia tytułu zgromadziła wielu gości, wśród których znaleźli się: dh Jan Stefunio – przedstawiciel Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP, dh Danuta Kacprzak – Komendantka Hufca ZHP w Lubaczowie, dh Halina Tryniecka – członek Komendy Hufca ZHP w Lubaczowie, Henryk Goraj – radny Powiatu Lubaczowskiego, Elżbieta Rokosz – przewodnicząca ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego, Maria Zając – przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów ZNP w Starym Dzikowie, radni Rady Gminy Stary Dzików na czele z Przewodniczącym Rady Bogdanem Ozimkiem, Barbara Małecka – Wójt Gminy Stary Dzików wraz z kierownictwem Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Sołtysi wsi oraz koleżanki i koledzy współpracujący ze Stefanią Zając.
Moment uhonorowania był szczególny, Zasłużona ze wzruszeniem podziękowała za wyróżnienie wnioskującym, Radzie Gminy za przyznanie tytułu oraz wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Swoją pracowitością na rzecz innych oraz skromnością laureatka pokazała, że w pełni zasłużyła na wyróżnienie.
Laureatce tytułu pogratulowali: dh Jan Stefunio, dh Danuta Kacprzak, dh Halina Tryniecka, Pan Henryk Goraj i współpracownicy Pani Stefanii Zając a także goście, którzy podczas uroczystości zabrali głos.
Na zakończenie odbyła się część artystyczna w formie zbiórki harcerskiej przygotowana przez harcerzy z Zespołu Szkół w Cewkowie pod kierownictwem Pani Janiny Szkoda.
Dekoracje przygotowały nauczycielki z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie Panie Halina Król i Małgorzata Grzebiennik.
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Stary Dzików” nadaje Rada Gminy w Starym Dzikowie w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły, którą tworzą: Przewodniczący Rady Gminy – jako Przewodniczący Kapituły, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Przewodniczący komisji Rady Gminy oraz Sołtysi wsi.
Zgłoszenia w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stary Dzików” mogą składać: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Komisje Rady Gminy, jednostki organizacyjne gminy, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie Gminy Stary Dzików oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Stary Dzików.
Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra mieszkańcom Gminy i osobom nie będącym mieszkańcami Gminy, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska