Turniej Wiedzy Pożarniczej, Stary Dzików, 18.03.2016

W piątek 18 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie odbyły się gminne eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, których organizatorem był Oddział Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starym Dzikowie oraz Wójt Gminy Stary Dzików.
W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Cewkowa i Starego Dzikowa. Opiekunem uczniów z Zespołu Szkół w Cewkowie był Adam Tracz, a z Zespołu Szkół w Starym Dzikowie – Halina Król.

W wyniku rozgrywek turniejowych miejsca premiowane awansem do eliminacji powiatowych zajęli:

I grupa wiekowa - szkoła podstawowa:
1. Martyna Kopciuch - SP w Starym Dzikowie
2. Miłosz Kudła - SP w
Cewkowie

II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Alicja Tomaszczuk - Gimnazjum w
Starym Dzikowie
2. Bartłomiej Stachów - Gimnazjum w Starym Dzikowie

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – nagrody. Nagrody i upominki ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stary Dzików Barbarę Małecką.

Tekst: Tadeusz Jabłoński
Zdjęcia: Edyta Panek

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska