XV Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych, Stary Dzików, 05.02.2017

Jubileuszowa XV edycja Regionalnego Przeglądu „Wątki Folkloru Ludowego” odbyła się 5 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie.
Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, popularyzację tych wartości kulturowych w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru rodzimego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Organizatorzy przeglądu to Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.
Gości przywitała Wójt Gminy Stary Dzików, Pani Barbara Małecka, a wśród nich obecny był Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik, dyrektor biura Andrzej Homa reprezentujący Senatora RP Mieczysława Golbę, Mariusz Frant – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Robert Sobolewski – Komendant Komisariatu Policji w Oleszycach.
Komisja artystyczna w składzie: Barbara Płocica – teatrolog, dr Andrzej Karczmarzewski
etnograf, Katarzyna Ignas – etnograf, po obejrzeniu prezentacji przyznała:
Nagroda Grand Prix:
- Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej za spektakl „Po kolędzie z Turoniem”
Równorzędne dwie I nagrody:
- Zespół „Stokrotki” z Cewkowa za spektakl „Wielka Sobota – przygotowywanie Paski”
- Zespół „Białoboczoki” z Białobok za spektakl „Śniły się jaja”
Równorzędne trzy II nagrody:
- Zespół „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa za spektakl „Idą Herody”
- Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa za spektakl „Sąsiedzkie przynosiny na wesele”
- Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy za spektakl „Oj pranie, pranie”
Równorzędne trzy III nagrody:
- Zespół „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego za spektakl „Skubanie Pierza”
- Zespół Obrzędowy z Łazor za spektakl „Kłuserskie żywoty”
- Zespół „Więź” z Soli za spektakl „Solskie darcie pierza”
Komisja przyznała także nagrodę dla Indywidualności Aktorskiej w postaci Pucharu Starosty Lubaczowskiego za rolę Turonia w Spektaklu Zespołu Folklorystycznego „Folusz” z Giedlarowej.
Wszystkie zespoły otrzymały również pamiątkowe gliniane garnki ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików.
Podsumowując tegoroczną edycję jury przyznało, że przegląd osiągnął wysoki poziom artystyczny. Występy połączone z szczerością wypowiedzi i niemanierycznym zachowaniem aktorów wywarły entuzjazm u widzów i jurorów, a także komisja przyznała, że tegoroczne prezentacje spełniły wszystkie postanowienia regulaminu, a zatem pilnowano autentyczności obrzędów, zwyczajów, prac domowych. Dbano o dobór autentycznych rekwizytów i strojów, a także gwary i muzyki wywodzącej się z poszczególnych miejscowości.
Po części konkursowej gościnnie wystąpiła Kapela „Pawlaki” z Cieszanowa. Nad sprawnym przebiegiem przeglądu czuwali Agata Hemon i Leszek Król, a konferansjerem była Edyta Panek.
Fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Wójt Gminy Stary Dzików, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Biuro Usług Komputerowych „LECH-KOM” Lubaczów Jan i Maria Lechowicz, Tomasz Misztal – Agent PZU, Leszek Rusinek.

Wójt Gminy Stary Dzików Barbara Małecka otwiera Przegląd
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie Leszek Król
Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak
Prowadząca Przegląd Edyta Panek
Zespół "Dzikowianie"...
...ze Starego Dzikowa gm. Stary Dzików...
...w przedstawieniu...
..."Sąsiedzkie przynosiny na wesele"
Zespół "Stokrotki"...
...z Cewkowa gm. Stary Dzików...
...w przedstawieniu...
..."Wielka Sobota – przygotowywanie Paski"
Zespół "Pawłosiowianie"...
...z Pawłosiowa gm. Pawłosiów...
...w przedstawieniu...
..."Idą Herody"
Zespół Obrzędowy...
...z Łazor gm. Harasiuki...
...w przedstawieniu...
..."Kłuserskie żywoty"
Dyrektor biura Andrzej Homa reprezentujący Senatora RP Mieczysława Golbę
Zaproszeni goście, publiczność
Zaproszeni goście, publiczność
Zaproszeni goście, publiczność
Zespół "Białoboczoki"...
...z Białoboków gm. Gać...
...w przedstawieniu...
..."Śniły się jaja"
Zespół "Majdaniacy"...
...z Majdanu Sieniawskiego gm. Adamówka...
...w przedstawieniu...
..."Skubanie Pierza"
Zespół "Więź"...
...z Soli gm. Biłgoraj...
...w przedstawieniu...
..."Solskie darcie pierza"
Zespół Folklorystyczny "Folusz"...
...z Giedlarowej gm. Leżajsk...
...w przedstawieniu...
..."Po kolędzie z Turoniem"
Zespół "Jamniczanki"...
...z Jamnicy gm. Grębów...
...w przedstawieniu...
..."Oj pranie, pranie"
Kapela "Pawlaki"...
...z Cieszanowa
Widownia w czasie występu "Pawlaków"
Widownia w czasie występu "Pawlaków"
Członek komisji konkursowej dr Andrzej Karczmarzewski
Członkini komisji konkursowej Barbara Płocica
Członkini komisji konkursowej Katarzyna Ignas
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Podziękowania od Wójta Gminy Stary Dzików
Pamiątkowe zdjęcie
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska