III Turniej o Puchar Wójta Gminy w siatkówce plażowej, Stary Dzików, 09.07.2017

W niedzielę 9 lipca 2017r. na boisku do siatkówki plażowej Zespołu Szkół w Starym Dzikowie odbył się III Turniej o Puchar Wójta Gminy Stary Dzików w siatkówce plażowej. Do turnieju zgłosiło ostatecznie 9 dwuosobowych drużyn z terenu powiatu lubaczowskiego oraz drużyna z Sieniawy. Początkowa liczba zgłoszonych drużyn wynosiła 12. Niestety z przyczyn losowych 3 drużyny zrezygnowały z udziału  w turnieju. Nasza gminę reprezentowały cztery drużyny – trzy drużyny ze Starego Dzikowa i jedna z Cewkowa. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 10.00 i odbywała się tzw. systemem brazylijskim. Początkowe mecze były rozstrzygane do jednego wygranego seta. Mecze półfinałowe i mecze o I i III miejsce rozgrywane były do dwóch wygranych setów.
W czasie przerwy w rozgrywkach zawodnicy, organizatorzy oraz sędzia zawodów zostali zaproszeni na posiłek przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie.
Rozstrzygające mecze odbywały się w obecności Pani Wójt Gminy Stary Dzików Barbary Małeckiej oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Dzikowie Pani Kazimiery Tracz.
Rywalizacja była bardzo zacięta i mecze stały na bardzo wysokim poziomie sportowym.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce drużyna w składzie: Grzegorz Pelc i Aleksander Skibicki
II miejsce drużyna w składzie: Mirosław Sowa i Daniek Pelc
III miejsce drużyna w składzie: Jarosław Wnęk i Jerzy Litwin
IV miejsce drużyna w składzie: Bartosz Buksak i Jakub Mryczko.
Pozostałe drużyny biorące udział w turnieju tj. Kamil Pytel i Dagmara Buksak, Przemysław Jabłoński i Tomasz Kozłowski, Hubert Tabor i Rafał Bender, Sebastian Horajski i Mikołaj Tkaczyk oraz Bartek Ozimek i Marcin Kamiński, zajęły miejsca od V do IX.
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk Pani Wójt pamiątkowe dyplomy, a drużyny z miejsc I, II, III puchary oraz medale. Zwycięska para otrzymała ponadto nagrody finansowe.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji turnieju.
Szczególne podziękowania pragnę złożyć Pani Wójt Barbarze Małeckiej za przychylność, wsparcie przy organizacji turnieju oraz zapewnienie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia rozgrywek.
Dziękuję również Panu Leszkowi Królowi – dyrektorowi GOK w Starym Dzikowie, pracownikom GOK, pracownikom Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Starym Dzikowie za pomoc przy organizacji turnieju.
Dziękuję panu Waldemarowi Popkowi i młodzieży ze Starego i Nowego Dzikowa za wsparcie techniczno-organizacyjne oraz zgromadzonym kibicom za doping.
Podziękowania należą się również sędziemu zawodów panu Kamilowi Jabłońskiemu.

Tekst: Andrzej Buksak
Zdjęcia:
Leszek Król

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska